Myślenie jest najcięższą z prac i prawdopodobnie dlatego niewielu się w nią angażuje.
Henry Ford

Regulamin sklepu

WSTĘP

1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego Pszczela Dolinka, zwanego w dalszej części regulaminu sklepem lub sprzedawcą.

2. Sklep Pszczela Dolinka jest własnością firmy:

EUROKON INWESTYCJE Joanna Dobrowolska Brzechów 100 A, 26-021 Daleszyce

NIP: 9590130693

REGON: 292847589

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej Geis oraz InPost.

4. Zamówienia mogą składać osoby posiadające zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie osoby fizyczne, wszystkie osoby prawne).

5. Wszelkie prawa do sklepu Pszczela Dolinka, tj. prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej,  strony internetowej sklepu, a także do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu należą do firmy EUROKON, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą firmy wyrażoną na piśmie.

6. Sprzedawca – sklep Pszczela Dolinka -  stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może utrudnić  lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

9. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Pszczela Dolinka nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia oznacza, iż klient złożył ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

10. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

11. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.pszczeladolinka.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Zamówienia przyjmowane przez stronę internetową sklepu należy składać za pośrednictwem formularza. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą zawierać co najmniej: nazwę produktu taką jaka widnieje na stronie internetowej sklepu, cenę za 1 sztukę produktu określoną na stronie internetowej sklepu,  ilość zamawianych sztuk, sposób dostawy, adres dostawy. Sprzedawca wyśle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego drogą mailową wraz z sumą należności włączając w nie koszty dostawy oraz nr rachunku bankowego.

13. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli go nie otrzyma, powinien skontaktować się telefonicznie (tel. 509 77 30 30) lub drogą mailową ze sklepem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

14. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez sklep płatności (zaksięgowanie środków na koncie bankowym).

15. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Pszczela Dolinka.

16. Jeśli klient zdecyduje zarejestrować się w sklepie, powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.

17. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwości zapoznania się z regulaminem (OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI i ZASADY ZWROTÓW), akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

18. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał informacji o niedostępności produktu, zamówienie jest wysyłane bez brakującej pozycji, a brakujący produkt jest dosyłany niezwłocznie na koszt sklepu.

19. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysyłki towarów. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

20. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

21. Wysyłka towaru odbywa się w poniedziałki i środy każdego tygodnia.

22. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko dla potrzeb sklepu,

wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

23. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. kom. 509 77 30 30.

 

ZASADY PŁATNOŚCI

24. Płatność za towar odbywa się przelewem - wpłata na podane w zamówieniu konto firmy

Numer konta: 21 1050 1416 1000 0092 4975 1133

25. Realizacja zamówienia - wysyłka towaru nastąpi po wpłynięciu należności na rachunek bankowy sklepu Pszczela Dolinka, w najbliższy dzień przeznaczony na wysyłanie towarów do klientów, tj. poniedziałek lub środę.

26. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, sprzedawca – sklep Pszczela Dolinka – informuje klienta drogą mailową o braku płatności i tym samym braku możliwości realizacji zamówienia. Sprzedawca przedstawi klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności (tj. kolejne 5 dni). Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności oznacza, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedawca prześle klientowi drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY

27. Koszty dostawy zamówienia:

a) Wysyłka towarów zakupionych w sklepie odbywa się według cenników Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej Geis lub InPost.

b) Wysyłka zagraniczna odbywa się po wcześniejszym mailowym bądź telefonicznym ustaleniu kosztów wysyłki (w zależności od wagi spakowanej paczki) dodaniu ich do wartości zamówienia i opłaceniu przelewem zagranicznym całości kwoty zamówienia.

c) Koszty przesyłek zależą od masy przesyłki. Ceny przesyłek określone są automatycznie po wybraniu sposobu dostawy i sposobu zapłaty.

29. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby dostarczyć towar bez wad i uszkodzeń (odpowiednie przygotowanie paczki z towarem i staranne zabezpieczenie towaru).

30. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

ODBIÓR PRZESYŁKI

31. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez sklep.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

32. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki). Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.

33. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza kosztem odesłania). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać jakiegokolwiek zużycia.

34. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.

35. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

36. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru. Następnie ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy.

36. Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

37. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

38. W wypadku odstąpienia klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

39. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

40. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

REKLAMACJE

41. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi wadliwość towaru, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:

EUROKON, Pszczela Dolinka, Brzechów 100 A, 26-021 Daleszyce

Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny zakupu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

42. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

RĘKOJMIA

43. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

44. Jeżeli towar ma wadę klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia temu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

45. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy. W wypadku Klienta (Konsumenta) koszt dostarczenia pokrywa sprzedawca.

46. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

47. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pszczeladolinka.pl jest SPRZEDAWCA.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych:

nazwisko i imię,

adres do wysyłki produktów,

adres e-mail,

numer telefonu kontaktowego.

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

W przypadku sprzedaży produktów w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili Klient może zrezygnować z usługi newslettera.

 

PRAWA WŁASNOŚCI

 

48. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być odtwarzana, kopiowana, przechowywana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszej witrynie chronione są prawami autorskimi

Promocje

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - templates for Joomla

Nowe produkty

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - templates for Joomla

Góra

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej szczegółów w Regulaminie sklepu w części dotyczącej polityki prywatności. Czytaj więcej w Polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookies w tej witrynie.